Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.
Aristoteles

Oznamy

Oznam o prenájme zo dňa 13.3.2017

Oznam o prenájme zo dňa 10.4.2017

Kritéria pre prijatie na štúdium

pre šk. rok 2017/2018

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan