Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!
Konfucius

Venujte 2% vaších daní

na rozvoj našej školy

vyhlásenie o poukázaní dane

potvrdenie o zaplatení dane

Oznamy

Oznam o prenájme zo dňa 13.3.2017

Kritéria pre prijatie na štúdium

pre šk. rok 2017/2018

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan