Venujte 2% vaších daní

na rozvoj našej školy

Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO r.2020

 

 

 

V šk. roku 2021/2022

budeme otvárať nasl. odbory:

 

KRITÉRIA 

na

PRIJÍMACIE KONANIE

 

UČEBNÉ ODBORY:

 2487 H Autoopravár

3355 H Stolár

3661 H Murár

3678 H Inštalatér

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 2561 M Informačné a sieťové technológie

2675 M Elektrotechnika

2697 K Mechanik elektrotechnik

3447 K Grafik digitálnych médií

3765 M Technika a prevádzka dopravy

3918 M Technické lýceum

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

Oznamy

Oznam o prenájme dňa 11.10.2021

Oznam o prenájme dňa 2.8.2021 

Oznam o prenájme dňa 15.3.2021 

Oznam o prenájme dňa 12.4.2021

 

 

Zlyhanie je jednoducho príležitosťou začať odznovu, tentokrát o čosi inteligentnejšie.
Henry Ford

STK a EK

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan