Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.
Aristoteles
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Zostavil a spravuje Mgr. Dušan Turčan