Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.
čínske príslovie

 

Venujte 2% vaších daní

na rozvoj našej školy

vyhlásenie o poukázaní dane

Oznamy

Oznam o prenájme zo dňa 25.9.2017

Oznam o prenájme zo dňa 10.4.2017

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan