PRIJÍMACIE KONANIE

 

>>>VÝSLEDKY<<<

 

na príjmacie konanie

v šk. roku 2019/2020

kritériá pre študijné a učebné odbory

úprava kritérií

zápisný lístok

 

 Venujte 2% vaších daní

na rozvoj našej školy

potvrdenie o poukázaní dane

vyhlásenie o poukázaní dane

 

 

V šk. roku 2020/2021

budeme otvárať nasl. odbory

 

UČEBNÉ ODBORY:

 2487 H Autoopravár

3355 H Stolár

3661 H Murár

3678 H Inštalatér

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 2561 M Informačné a sieťové technológie

2675 M Elektrotechnika

2697 K Mechanik elektrotechnik

3447 K Grafik digitálnych médií

3765 M Technika a prevádzka dopravy

3918 M Technické lýceum

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

Oznamy

Oznam o prenájme dňa 28.1.2019

Oznam o prenájme dňa 17.10.2019

Oznam o prenájme dňa 9.3.2020

Oznam o prenájme dňa 22.6.2020

 

 

„Dobrá škola ušetrí peniaze za kriminál.“
Tomáš Garrigue Masaryk

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY 

a

EMISNEJ KONTROLY

objednávky:

0376323163

0950568299 

Po-Pia 6,00 - 14,00 hod.

cennik platný od 1.5.2020

ciele v kvalite 2020

politika kvality

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan