Študenti SOŠ polytechnickej Ul. SNP2 navštívili Bulharsko

V rámci projektu ERASMUS+ KA2 "Einer für Alle, Alle für Einen - Jeden za všetkých, všetci za jedného" sa v dňoch 11.12. -  15. 12. 2018 konala 1. žiacka plánovaná aktivita projektu v meste Vratsa v Bulharsku. Aktivity sa zúčastnili Matej Pavlenda a Jakub Szabo študenti tretieho ročníka odboru Technické lýceumJasmína Bajúsová - študentka tretieho ročníka odboru Grafik digitálnych médiíAndrea Kazíková - študentka štvrtého ročníka odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka a Sebastián Fašánok - študent štvrtého ročníka odboru Technické lýceum. Ako organizujúci a zároveň sprevádzajúci učitelia sa stretnutia zúčastnili aj dvaja učitelia školy a zároveň predkladatelia a realizátori projektu: Mgr. Zuzana Čižmáriková a Mgr. Dušan Turčan. Prinášame Vám reportáž z tohoto podujatia.

Pondelok 10. December 2018

Našu cestu sme odštartovali v jeden veterný decembrový deň. Naša aktivita C2 v Erasmus+ programe sa oficiálne nazýva krátkodobá výmena skupiny žiakov.  O 8,30 hod. sme odcestovali mikrobusom od budovy školy do Nitry na autobusovú stanicu a odtiaľ žltým autobusom Regio Jet do Bratislavy. Tu sme mali na autobusovej stanici krátku prestupovú pauzu a odtiaľ sme odcestovali ďalším autobusom smer letisko Schwechat, kde sme docestovali o 12.30 hod.. Online checking cez internet nám podstatne uľahčil kontroly. Našou úlohou tu však napriek tomu bolo vytlačenie si označenia našej príručnej batožiny.  Boli sme veľmi napätí, čo všetko nás na ceste očakáva.

 

O 15.15  hod. naše lietadlo vzlietlo smer Sofia. Pre našich žiakov  Andreu Kazíkovú, Mateja Pavlendu a Jasmínu Bajúsovú to bol prvý let v ich živote. Ihneď  po štarte zoznámili s letom počas silného vetra. Avšak ako náhle sme dosiahli  potrebnú výšku letu, let sa zmenil na veľmi príjemný zážitok. Do Sofie sme prileteli o 17.40 hod..  Pri daždi so snehom predpovedal kapitán letu teplotu 1 stupeň. Duch Sofie sa tu už niesol v ľahkej predvianočnej výzdobe. Z letiska sme odcestovali taxíkom do Vratsy. Po  cca 1 hodine a 40 minútach sme sa dostali na miesto, kde už nás očakávali bulharskí kamaráti. Nadšenie bolo obrovské  a my (žiaci) sme odcestovali s našimi hostiteľmi ku nim domov.


Po tom, čo sme prišli k našim hostiteľom, vybalili si naše kufre a trošku si oddýchli, išli sme na spoločnú večeru do pizzerie. Vzhľadom na to, že jedálny lístok bol v bulharčine, jedli sme všetci pizzu Margheritu :). Keďže sme boli z cesty všetci veľmi unavení, onedlho sme sa vrátili do našich hostiteľských rodín.

Utorok 11. December 2018

Po raňajkách sa stretli všetci žiaci a učitelia zapojení do projektu spoločne pred školou, kde sa nachádza veľmi pekné nádvorie so záhradou a priestorom pre deti. 

Riaditeľ školy nám pripravil skutočne srdečné privítanie. Na školskom dvore sa nachádza aj spomienkové miesto, na ktorom sú znázornené  dôležité osobnosti  z histórie  vo vzťahu k rozvoju školy. Nachádza sa tu aj socha Hrista Boteva, známeho bulharského revolucionára, po ktorom je  škola pomenovaná.

Pri vchode do školy sme boli tradične pohostení ako je to v Bulharsku zvykom  bielym chlebom a koreninami – soľou a korením a k tomu vetvičkou geránie. 

Škola vo Vratse má približne 1000 žiakov. Deti ju začínajú navštevovať od 7 rokov. Aj keď je budova školy veľká, tak pre obrovský záujem vyučovanie prebieha v dvoch skupinách. Od 7.30. do 13.50 hod. prebieha vyučovanie mladších žiakov  (1. – 7. ročník) a od 13.15 do 19.30 prebieha vyučovanie starších žiakov ( 8. – 13 ročník).

Riaditeľ školy nás previedol celou školou. Obzvlášť nás zaujali umelecko-historické  a prírodno-historické učebne s veľmi dobrým vybavením.

 Škola vychovala aj veľmi známych maliarov. Ich prekrásne obrazy obohacujú chodby a učebne školy. Materiálno-technické vybavenie školy je na výbornej úrovni. Sú tu špeciálne triedy pre výučbu biológie, dejepisu, geografie a chémie, ktoré sú zariadené a vybavené naozaj excelentne. Viktor – riaditeľ školy manažuje túto školu naozaj veľmi dobre. Okrem stavby novej telocvične prebieha súčasne aj prestavba biologického laboratória.Pre dobrú reklamu školy prevádzkuje škola aj vlastný program v lokálnom rádiu. Pri našej návšteva bola v škole prítomná aj televízia, ktorá odvysielala  hneď večer aj správu o našej návšteve. Vďaka veľmi dobrej podpore štátu navštevujú túto školu aj žiaci zo vzdialenejších oblastí Bulharska.

Koncert

V aule pripravila učiteľka spevu krásny koncert. Školský súbor nám pripravil srdečné privítanie.  Koncert bol moderovaný žiakom a žiačkou školy v bulharčine aj v nemčine. Tradičná skupina ľudového tanca z mesta Vratsa nám ponúkla očarujúce predstavenie ľudového tanca.

V tomto ľudovo-umeleckom súbore sú aj žiaci našej partnerskej školy. Jedna obzvlášť talentovaná žiačka nám zaspievala pieseň, ktorú jej starý otec napísal a skomponoval extra pre ňu.

 

Počas tohto programu bola našim žiakom predstavená kultúrna skúsenosť, čo máme zahrnuté aj v našom Erasmusplus programe. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a všetkých účinkujúcich následne odmenili aplauzom.

Zoznámenie sa

Po tom, čo sme si prezreli školu, sme sa rozhodli ešte všetci navzájom lepšie spoznať. Nasledovala poznávacia hra. Každý napísal na každý z  5 prstov z papiera vystrihnutej ruky svoje meno, vek, bydlisko, jazyky a koníčky. Ihneď potom, vytiahla bulharská učiteľka náhodne prvú ruku a predstavila uvedeného žiaka, na základe údajov , ktoré vyčítala z papierovej ruky. Tento predstavený žiak následne vytiahol ďalšiu ruku a predstavil ďalšiu osobu uvedenú na nej. Na konci boli predstavení všetci účastníci projektu a pripevnení všetkých rúk  bol bol na tabuli vytvorený pekný  obraz.

       


                             

Prezentácia krajín

Oficiálnym ukončením prvého dňa boli prezentácie jednotlivých krajín. Každá krajina pripravila film, z ktorého získali všetci účastníci projektu lepší pohľad na krajinu, mesto, ako aj na  školu všetkých partnerských škôl.

Biliard

V tento druhý projektový deň sme sa s našimi hostiteľmi dohodli, že pôjdeme po vyučovaní hrať biliard. Celý klub sme mali iba pre seba, pretože o 17. 00 hod. tu ešte v  Bulharsku nikto byť nemohol. Bola to veľmi zábavná spločná hra, pretože nikto nepoznal presné pravidlá. Hrali sme v dvoch tímoch.

 

Streda 12. december 2018

Tento deň sa niesol v znamení témy – Ochrana prírody a ochrana životného prostredia. O 9. 00 hod. sme sa stretli v škole. Po krátkom privítaní 2 dámami zo spolku na ochranu prírody sme boli rozdelení do 7 skupín. Zloženie skupín bolo zostavené tak, že v každej skupine pracovali žiaci z rôznych krajín. Každá skupina dostala naformulované otázky a jednotliví členovia skupín tvorili plagáty ku tejto téme. Na záver bol každý plagát predstavený.


 


Čo robím každý deň, aby som chránil prírodu.

Čo by som urobil pre záchranu prírody, keby som bol politik.

Čo robíme v škole, aby sme chránili prírodu.

Premysli si nápady na videofilm, ktorý by podnietil tvojich spolužiakov k ochrane  životného prostredia.

Ako by si si predstavoval ekologickú dovolenku.

Vytvor nápady na víkend priateľský k životnému prostrediu.

Aký je tvoj odkaz  pre učiteľov, aby chránili životné prostredie.

 

 Stavba vtáčich búdok

 Najskôr dostali žiaci prednášku, prečo sú vtáčie búdky nutné a  čím sa majú vtáky kŕmiť, a zároveň čo v potrave byť nesmie.

Žiakom boli predstavené  rôzne možnosti zhotovovania kŕmidiel pre vtáky. V 6 skupinách dostali žiaci vopred pripravenú vtáčiu búdku a 2 tetra-pak obaly, z ktorých mali vyrobiť 3 vtáčie búdky.

 

 Umiestnenie vtáčich búdok a čistenie chodníka.

 

Po chutnom obede sme pripevňovali dopoludnia zhotovené vtáčie búdky. Všetci žiaci sme sa stretli pred školou. V meste stoja  prekrásne staršie aj mladšie stromy borovíc a orechov. Vybavení rebríkom sme umiestňovali tieto búdky do stanovenej výšky od cca 2 do 3 metrov.

Všetky  búdky sú  prekrásne vyzdobené. Teraz kráčame od  školy až na úpätie pohoria.

V tejto chvíli začíname s čistiacou akciou. Pridelené nám boli  odpadové vaky a ochranné rukavice. Odpad sme zbierali  pozdĺž chodníka až ku pamätníku. Väčšinou to boli plastové fľaše. Napriek umiestneným odpadovým košom tu ľudia nezodpovedné vyhadzujú odpad do prírody.

Zostatky potravy nie sú pre vtáctvo žiadnou vhodnou potravou. Celkom hore pri prekrásnej kaplnke sme zhromaždili obaly s odpadom. Tu hore sa nám naskytol super výhľad na mesto Vratsa.  Po krátkej prestávke nasledovala výborná hra na uvoľnenie. Na tomto mieste sa dnešné vyučovanie skončilo a naši žiaci  pokračovali so svojimi kamarátmi do ich rodín.

  

 

Gemeinsames Abendessen Schüler Lehrer / Spoločná večera žiakov a učiteľov

O 19.30 hod. sme sa stretli na spoločnej večeri spoločne so všetkými žiakmi a sprevádzajúcimi učiteľmi. Naša bulharská organizátorka našla perfektnú reštauráciu na konci pešej zóny. Po skutočne dobrej večeri začal hrať DJ výbornú hudbu.

S tancovaním začali ako prvé bulharské žiačky. Po počiatočnom váhaní sa pripojili jeden po druhom všetci žiaci a dokonca  nadšene tancovali aj učitelia. Obzvlášť sirtaki v spojitosti s gréckym tancom v  kruhu nás priniesol do nálady  a človek sa ihneď prispôsobil  rytmu.

Po krátkom čase si spotení učitelia oddýchli, ale naši žiaci a žiačky tancovali nadšene ďalej. DJ hral za malý príplatok na špeciálne priania žiakov. Čas počas tohto večera  ubehol veľmi rýchlo a tento náš spoločný večer sa tým pádom rýchlo priblížil ku koncu. 

 

Štvrtok, 13. december 2018

 

Vianočný trh

Dnes je na programe dňa príprava vianočného trhu. Všetci projektoví partneri si priniesli zo svojich krajín vlastnoručne zhotovenú tradičnú vianočnú výzdobu. Všetko sa nachystalo vo vstupnej chodbe školy. Na predaj bolo aj vianočné pečivo. Ako nám organizátorka neskôr oznámila – výťažok z predaja na tomto trhu bol 600 levov, čiže cca 300 Eur. Úspech nás všetkých veľmi teší.

 Projektové logo

Po krátkej prestávke nasleduje ďalší bod programu. Podľa dohody má byť vybraté logo nášho projektu. Po viacnásobnom hlasovaní vyhralo logo zhotovené talianskymi študentmi. Víťazné logo bude počas nášho projektu do roku 2020, vytlačené aj na tričkách.

 Návšteva primátora

Potom sme šli na radnicu mesta Vratsa, na prijatie primátorom.  Srdečne nás v meste privítala zástupkyňa primátora. Pán primátor sa ospravedlnil, pretože bol v čase našej návštevy chorý.

Zástupkyňa primátora zdôraznila dôležitosť spolupráce s európskou úniou a prirodzene aj so školou Hristo Botev. Na rozlúčku dostala každá krajina darček na pamiatku.

Jaskyňa Ledenika

Štvrtkové popoludnie cestujeme veľkým autobusom smer – pohorie Vratski Balkán, ktoré je prírodne chránenou oblasťou. Cestou hore sme šli serpentínami, ktoré nám pripomínali rakúske Alpy. Celkom hore bol napadaný sneh a cesta bola čiastočne klzká. Po cca 1.5 hodinovej ceste sme zaparkovali pri kvapľovej jaskyni. Pre nášho talianskeho a gréckeho partnera bol na tomto mieste napadaný sneh veľkým zážitkom, pretože vidieť pre nich sneh je  veľká zriedkavosť. A tak začala guľovačka a šmýkačka. Prehliadka sa tým pádom trošku oneskorila. Zľadovatený bol aj samotný zostup k  jaskyni a tak sme  museli  byť veľmi opatrní. Pomoc žiakov, ktorí boli vybavení protišmykovými topánkami bola na mieste. A tak sme to spoločnými silami zvládli a pred nami sa objavila obrovská gigantická hala tejto jaskyne. Počas výbornej laserovej show sme si tu oddýchli. Obdivuhodné, čo tu príroda za pomoci  vody dokázala. Ideme ďalej a teraz hrozí nebezpečenstvo pre zmenu zhora, pretože jaskyňa je príliš nízka. Po príchode ku východu bola naša prehliadka na konci. Po prehliadke si žiaci ešte zakúpili suveníry  a vydali sme sa na cestu domov – smer Vratsa.

 

Piatok, 14. December 2018

 

Červený kríž –  školenie v prvej pomoci

Hneď v piatok ráno sa stretla prvá polovica žiakov  v priestoroch Červeného kríža. Tam sme  boli jeho spolupracovníkmi ihneď uvedení do problematiky prvej pomoci. Naučili sme sa ako sa prikladajú obväzy a ako sa dáva dlaha na zlomenú končatinu. Na figuríne sme sa naučili resuscitáciu osoby. Tunajší Červený kríž je veľmi dobre vybavený. Disponujú najmodernejšími figurínami. Po dvoch hodinách bola prvá skupina vymenená druhou skupinou, ktorá počas celej tejto doby zhotovovala letáky v priestoroch školy.

 

Letáky

Druhá polovica žiakov zostavovala počas času, kedy bola prvá polovica žiakov v červenom kríži, leták o chorobách a ich predchádzaní. Pre leták boli vybrané 4 ochorenia, pretože viaceré nemohli byť na krátkosť času spracované.

Závislosti, Nadváha, AIDS, Heatitída

 

Tento leták bol zhotovený najskôr v nemčine. Žiaci boli počas tejto aktivity aktívne podporovaní učiteľmi. Dokonca ani výber obrázkov  sa neukázal ako jednoduchý. Žiakov je nutné s touto témou bližšie oboznámiť a naučiť ju vnímať. Následne bude leták preložený jednotlivými školami do ich materinského jazyka a následne bude rozdaný v škole a na verejnosti.

Súťaž – prvá pomoc

Po obede odštartovala súťaž v prvej pomoci. Žiaci boli rozdelení do 5 skupín. To znamená, že v každej skupine  mal zastúpenie jeden žiak z každej jednej krajiny. Teraz ide o to, aby boli splnené všetky úlohy. To čo sa žiaci naučili doobeda, majú teraz obhájiť v praxi. Každým žiakom zo skupiny bola prevádzaná na figuríne resuscitácia  a  stabilizácia zlomenej nohy. Na konci dostala každá krajina certifikát.

 

Korčuľovanie

Posledným spoločným  bodom programu bolo korčuľovanie. Na námestí pred hotelom, v ktorom boli ubytovaní učitelia, sa nachádza klzisko.  V prvom rade stáli prvýkrát na ľade gréci a  taliani. Prirodzene, že to nebolo pre nich ľahké. Našťastie mali na  jednej strane dosť pomoci a na druhej strane tu boli kamaráti, ktorí boli taliankám ochotní pomôcť pri ich prvých pokusoch státia na ľade. Naplánovaný spoločný čas rýchlo ubehol a tak si poniektorí žiaci doprali ešte extra čas, ktorý strávili na ľade s  cieľom vychutnať si korčuľovanie a spoločný čas plným priehrštím.

 

Sobota, 15. December 2018

Rozlúčka

Po intenzívne prežitom spoločnom týždni padla rozlúčka veľmi ťažko. Počas tohto týždňa bolo nadviazaných množstvo priateľstiev. Na konci sa komunikovalo v rôznych jazykoch. Dúfame, že tieto priateľstva potrvajú dlhú dobu. Niektorí sa už neuvidia nikdy, iní sa opäť stretnú počas iných mobilít (a možno aj súkromne) talianski partneri odcestovali už o 4 hod. ráno. Rozlúčka padla všetkým veľmi ťažko. My cestujeme sobotných ranných hodinám taxíkom do Sofie.

Návšteva Sofie

O cca 10. 00 hod. prichádzame do Sofie. Keďže náš let je naplánovaný až o 13.40 hod. máme ešte trochu času, aby sme si kúpili niečo na pamiatku v nákupnom centre.

Let domov

Na letisku sme sa ešte pokúsili minúť naše posledné levy. Nakupovanie všetkého v  Bulharsku je pre nás veľmi výhodné. Žiaľ náš let sa trošku omeškal. Napriek tomu ubehol plynulo, tak isto aj autobusové spojenie z Viedne do Bratislavy a a následne do Zlatých Moraviec, kde boli žiaci vyzdvihnutí svojimi rodičmi. A tu – na tomto mieste sa naša cesta skončila.

článok pripravili: Mgr. Zuzana Čižmáriková a Mgr. Dušan Turčan

fotografie a videá: Mgr. Dušan Turčan

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento článok reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan