Oznamy

Oznam o prenájme dňa 31.7.2023

Oznam o prenájme dňa 19.6.2023

Oznam o prenájme dňa 11.4.2023

Oznam o prenájme dňa 23.1.2023

Oznam o prenájme dňa 17.10.2022

Oznam o prenájme dňa 22.8.2022

Oznam o prenájme dňa 21.3.2022

 

 

 

 

Slávnosť dňa učiteľov na našej škole

Jedna múdrosť hovorí: „Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva prameň.“ Učitelia sú hľadači prameňa, ktorí odkrývajú skrytú krásu, silu a nadanie v dušiach mladých ľudí, rozvíjajú ich a pretvárajú na múdrosť, poznanie, ľudskosť a lásku. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu na vysokých školách, alebo v samotnej praxi. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Ján Amos Komenský si pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28. marca. Tento pedagóg svoju učiteľskou činnosťou sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Bol jeden z prvých horlivcov za poskytnutie vzdelania bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Pri príležitosti  výročia jeho  narodenia sa tradične i tento rok stretli všetci pedagogickí pracovníci našej školy, aby ako jeho pokračovatelia oslávili ich deň – Deň učiteľov. V krátkom príhovore pripomenul riaditeľ našej školy Ing. Ján Solčiansky  význam tohto dňa a zároveň poďakoval a ocenil prácu všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy, ktorí sa podieľajú na chode našej školy, za ich náročnú prácu a zároveň zaželal všetkým učiteľom veľa síl, pevného zdravia a trpezlivosti  do ďalších rokov ich učiteľskej praxe. Slávnostné posedenie spestrilo kultúrne  vystúpenie našich žiakov a po ňom nasledoval slávnostný obed.

 

ponuka práce

učiteľ odborných predmetov

 

Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!
Konfucius

 

 

STK a EK

Zváračská škola

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan