Venujte 2% vaších daní

na rozvoj našej školy

vyhlásenie o poukázaní dane

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

na stiahnutie

 

KRITÉRIA 

na

PRIJÍMACIE KONANIE

(2023/2024)

 

V šk. roku

2023/2024

budeme otvárať nasl. odbory:

 

UČEBNÉ ODBORY:

2487 H 01 Autoopravár - mechanik

3678 H Inštalatér

2683 H 15 Elektromechanik – úžitková technika

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

3918 M Technické lýceum

2675 M Elektrotechnika – počítačové systémy

2561 M Informačné a sieťové technológie

3765 M Technika a prevádzka dopravy

2697 K Mechanik elektrotechnik

3447 K Grafik digitálnych médií

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Oznamy

Oznam o prenájme dňa 11.4.2023

Oznam o prenájme dňa 23.1.2023

Oznam o prenájme dňa 17.10.2022

Oznam o prenájme dňa 22.8.2022

Oznam o prenájme dňa 21.3.2022

 

 

 

 

 
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“
Albert Einstein

STK a EK

Zváračská škola

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan