AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016

Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil aj v roku 2016 už v poradí 17. ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016“. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla medzi širokou verejnosťou, ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž i nástrojom motivácie vzdelávať sa v remesle autoopravára. Súťaž sa opäť konala v troch kategóriách, a to autoopravár  - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. Aj naša škola – SOŠ polytechnická zo Zlatých Moraviec bola zapojená do tejto súťaže. Na oblastnom kole, ktoré sa konalo dňa 9. 3. 2016 v priestoroch SOŠ Jesenského 1, Nové Zámky   našu školu  reprezentovali traja žiaci III.A triedy odboru autoopravár - mechanik: Lukáš Kučera, Marek Krajčovič a Tomáš Lukáč.Do súťaže sa zapojili odborné školy: Nové Zámky, Vráble, Komárno, Hurbanovo a Dvory nad Žitavou. Súťaž pozostávala z teoretickej a poznávacej časti. V tvrdej konkurencii  získal žiak Lukáš Kučera   s počtom bodov 71 krásne 1. MIESTO. Srdečne mu blahoželáme k dosiahnutému výsledku a reprezentácii našej školy!!!

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička